OORSPRONG EN SAMESTELLING VAN SUIKERRIET MELASSE

Die produksie van suiker (kristal sukrose) uit suikerriet het ontwikkel tot een van Suid-Afrika se hoof landbou aktiwiteite. Hierdie proses vind plaas in 'n aantal suiker meulens wat geleŽ is teen die KwaZulu Natalse kus, KwaZulu Natalse middellande en die Oostelike Mpumalanga se laeveld. Tydens hierdie rafineringsproses word daar hoofsaaklik twee byprodukte afgeskei by name: melasse ("blackstrap" of "stroop") en Bagasse (suikerriet pulp).

Melasse as stof is 'n donkerkleurige, taaivloeibare, swaar vloeistof, wat hoofsaaklik bestaan uit suikers, vesel, minerale en water en het 'n suurgeaardheid met 'n pH waarde van ongeveer 5.

Melasse het moontlik meer bekendheid verwerf vir sy suikerinhoud met spesifieke verwysing na die fermentasie prosesse tydens die brouproses en in die dierevoer industrie, maar in laasgenoemde geval het navorsing getoon dat die vesel en mineraalinhoud van melasse van meer belang is as die suikerinhoud. 

SUIKERLOSE STOWWE
Die suikerlose stowwe wat in melasse aangetref word verskaf aan melasse die eienskappe soos kleur, smaak, reuk en hanteringswyse. Onder normale omstandighede word hierdie suikervrye stowwe nie ontleed nie behalwe as dit spesiaal versoek word, maar ter melding sluit dit opgeloste gomme, nitrogeniese stowwe, komplekse koolhidrate, was, pigmente, organiese sure en vitamines in.

ANORGANIESE STOWWE (AS)
In die suikerindustrie word daarna verwys as Verswaelde As en by molasse met n droeveselinhoud van 75% is die as inhoud tussen 10% en 15%.Dit beteken dat die gemiddelde swaelvrye as inhoud in die omgewing van 11% is.

TOTALE ORGANIESE STOWWE
Die totale organiese stowwe insluitende die suikers word verkry deur die verskil tussen die droŽstowwe en die as te bereken. Vir melasse met 'n 75 % droŽveselvlak (DM) is die tipies aanvaarbare syfer 65 %.

DROňVESEL (D.M.) & "BRIX"
Om die droŽveselinhoud in melasse te bepaal kan 'n normale droogoond nie gebruik word nie, aangesien die suikers in melasse hitte sensitief is en misleidende uitslae verkry kan word. Derhalwe word die droŽveselinhoud bepaal deur verdroging deur middel van vakuum onder lae temperature. In die Suid-Afrikaanse suikerindustrie word term Grade Refraktometer Brix daagliks gebruik en verwys na die opgeloste sukrose in melasse. Verder word by melasse ook 'n Refraktometer Brix lesing gemaak wat geensins verwys na die sukrose inhoud nie en dit dien slegs as 'n aanduiding van die droŽveselinhoud. Daar is geen akkurate bewerkings faktor tussen droŽveselinhoud (D.M.) en Refraktometer Brix nie, maar dit gee wel 'n aanduiding van die droŽveselinhoud, en daar kan van die veronderstelling uitgegaan word dat D.M. (droŽvesel inhoud) = Ref. Brix - 3 tot 5 eenhede, bv. 97,5į Ref. Brix = Ī 75 % D.M.)

GEBRUIKE VAN MELASSE
Melasse het 'n wye aanwendingsveld in die Fermentasie, Landbou en ander industriŽe. Die swaarder grade van melasse, met ander woorde 81į tot 85į Ref Brix word voorsien aan die fermentasie industriŽe waar die ander markte voorsien word met standaard melasse van ongeveer 79į tot 80į Ref. Brix. 

FERMENTASIE INDUSTRIŽE
Daar word hoofsaaklik twee soorte fermentasie prosesse aangetref, naamlik Aerobiese en Anaerobiese fermentasie en beide word onderverdeel volgens gebruikmaking van gis bakteriŽ of skimmel (kim). By Aerobiese fermentasie word Brouersgis, Monosodium Glutamaat en Sitriesesuur vervaardig terwyl Etiel Alkohol, Butanol-Asetoon en Itasoniesesuur van die Anaerobiese fermentasie proses afkomstig is.

LANDBOU:
In die landbou industrie word melasse hoofsaaklik aangewend in dierevoer met die hoofgebruik as 'n energietoevoeging en as 'n komponent in gebalanseerde voere by ruminant nutrisie met 'n insluitings persentasie van tussen 8 % en 15 %. By enkel maagvoere word heelwat minder melasse bygevoeg.

Bo en behalwe melasse se voedingswaarde kan dit ook aanwending geniet vir sy smaaklikheid, as 'n stofonderdrukker en as 'n bindings agent tydens die vervaardigingsproses van brikkette en stene.

ENERGIEWAARDES EN VERHOUDINGS
In Suid-Afrika word die terme Verteerbare Energie (D.E.) of Metaboliseerbare Energie (M.E.) algemeen gebruik om die energiewaardes in veevoer te beskryf en word uitgedruk in megajoule per kilogram (MJ/kg). In teenstelling hiermee word die term Totale Verteerbare Nutriente (TDN) ook gereeld gebruik in die veld en die verhoudings tussen hierdie terme hieronder in tabel 2 verder omskryf.

In die verlede het menige vooraanstaande wetenskaplike pogings aangewend om 'n akkurate bewerking te formuleer om die energiewaarde van dierevoer te bereken vanuit die voer se chemiese samestelling en alhoewel beperkte sukses behaal is het die akkuraatheidsfaktor egter nooit verbeter nie, aangesien dit beinvloed was deur eksterne faktore soos byvoorbeeld uiterste hoŽ of lae protiŽn en/of vetinhoudsvlakke en derhalwe is dit hoogs onwaarskynlik dat 'n formule gevind sal word wat suksesvol op alle voere aanwending sal geniet.

Nieteenstaande dit, is daar tydens vorige herkouer dierevoerproewe melasse ondersoek met 'n droŽveselinhoud van 75 % en is daar metaboliseerbare energiewaardes aangetoon wat gewissel het vanaf 8.3 MJ/kg tot 'n hoŽ 10.9 MJ/kg. Die probleem met hierdie bevinding is dat die metaboliseerbare energiewaarde van melasse so verskil dat geen akkurate afleiding van hierdie eksperiment gemaak kan word nie en in S.A. het die gewoonte ontstaan dat melasse tussen 8 % en 15 % uitmaak van die totale herkouervoer.
Meer onlangse navorsing en toetsing in voerkrale het aangedui dat indien melasse met 'n droŽveselinhoud van 75 % gebruik word, dit 'n metaboliseerbare energiewaarde van 80 % tot 85 % van mielies toon soos bereken op 'n "as gevoer" basis en hierdie bevinding dui dan op 'n metaboliseerbare energiewaarde van ongeveer 10.2 MJ/kg.

Vir pluimvee en varke is die gemiddelde metaboliseerbare energievlakke respektiewelik 8.3 MJ/kg en 9.8 MJ/kg maar dit moet aangetoon word dat melasse in kleiner hoeveelhede vir hierdie klas diere gevoer word.


TABEL 1

DIEREVOERGRAAD MELASSE SAMESTELLING
75 % DROŽ VESEL BASIS

"Refractometer Brix 79,5į

Sukrose G.C 29,5 % (30,6 % Lane-Eynon)
Fruktose G.C 7,1 % (9,8 % Lane-Eynon)
Glukose G.C 5,2 % (7,6 % Lane-Eynon)
Totale Suikers G.C 41,8 % (48,0 % Lane-Eynon)
Totale Suikers as "Invert" G.C 43,4 % (49,6 % Lane-Eynon)
Vog (g/kg) 250
As (g/kg) 110
Totale Organiese stof (g/kg) Suikerlose 640
Organiese Stof (g/kg) 160
Ru ProteÔene (g/kg) 42
Ru Vesel (g/kg) 0
Eter Konsentraat (g/kg) Trace
Kalsium (g/kg) 8,0
Fosfor (g/kg) 0,7
Sodium (g/kg) 1,6
Kloriene (g/kg) 21,1
Magnesium (g/kg) 5,4
Potassium (g/kg) 33,3
Swael (g/kg) 6,8
Energie (Beeste) DE (MJ/kg) 12,4
ME (MJ/kg) 10,2
T.D.N. (%) 67,5
Koper (mg/kg) 2,2
Sink (mg/kg) 2,7
Yster (mg/kg) 101
Kobalt (mg/kg) 3,8
Mangaan (mg/kg) 91
Bioten (mg/kg) 1,2/3,2 
Folliese Suur (mg/kg) ca 0,04
Inositol (mg/kg) ca 6000
Pantoteniese Suur (mg/kg)  54/64
Pyridoksien (mg/kg) 2,6/5,0
Ribovlavien (mg/kg) ca 2,5
Tiamien (mg/kg) ca 1,8
Nikotien Suur (mg/kg) 30/800
Kolien (mg/kg) 600/800

TABEL 2
ENERGIE VERHOUDINGS VIR HERKOUERS

1. MJ/kg =
    Mcals/kg =
Mcals/kg x 4.184
MJ/kg x 0.239
2. ME (MJ/kg) = DE (MJ/kg) x 0.82
3. Totale verteerbare Nutriente (TDN) =


=


DE (Mcals/kg) x 100
        4.409

ME (Mcals/kg) x 100
        3.616

DE (MJ/kg)
        0.1845

ME (MJ/kg)
        0.1513

Handleiding
Klik hierop om die handleiding oor die meeste van ons produkte af te laai. Dit is 'n MS Word 97 lÍer wat in ZIP-formaat gekompakteer is.

Klik hierop om Winzip 8.0 af te laai.