Herbitech Resultaatgedrewe Voertegnologie

Somer Aanvullings vir Beeste en Skape

Met die bekendstelling van die nuwe reeks aanvullings vir beeste en skape, wat as die "HERBITECH REEKS" bekend staan, wil MTC Ďn wye reeks produkte bekendstel wat gemaklik en doeltreffend binne verskeie produksiesisteme ingeskakel kan word. Ekonomie
Daar is deurgaans gepoog om kostes te beperk, tesame met Ďn sterk klem op die verbetering van faktore wat tot die verhoogde wins sal lei. Prestasie
Deur gebruik te maak van hoŽ kwaliteit grondstowwe en gevorderde formuleringstegnieke is verseker dat die voedingsbehoeftes van diere op veld bevredig word sodat prestasiemikpunte doeltreffend vanaf weidings, oesreste en hooi verkry kan word. Optimale aanvulling van somer- en aangeplante weiding

Ruvoer (byvoorbeeld ruvoer en aangeplante weiding) is belangrike produksiemiddele tot beskikking van die boer. Op somerveld word normaalweg goeie prestasie behaal met slegs sout-fosfaat lekke.
Dit is slegs vir Ďn kort periode waar besondere goeie prestasies met hierdie sout-fosfaat lekker verkry word. Vir die res van die somerperiode moet addisionele aanvulling verskaf word indien deurlopende hoŽ prestasies gehandhaaf wil word. Gedurende veral die vroeŽ somer, is veld hoog in proteÔen. Die beskikbare plantproteÔene bestaan egter hoofsaaklik uit NPN (nie-proteÔen stikstof), wat impliseer dat die proteÔenfraksie laag is in ware proteÔen. Uit Ďn voedingsoogpunt het hoog produserende diere dus Ďn tekort aan verbyvloeiproteÔene, wat slegs verskaf kan word uit hoŽ kwaliteit natuurlike proteÔenbronne soos byvoorbeeld oliekoekmele. Dieselfde voedingstoftekorte geld vir hoog bemeste aangeplante weidings, waar algemeen gevind word dat diereprestasie nie altyd aan die verwagtinge voldoen nie. Hoog produserende diere op somer- of aangeplante weiding ervaar ook energietekorte, aangesien die weiding nie voldoende energie kan verskaf vir werklike hoŽ produksie nie. Die doel van die nuwe reeks someraanvullings is om kwaliteitsgebreke van somerweiding aan te vul (en nie die weiding te vervang nie) sodat maksimum prestasie vanaf sulke ruvoere kan geskied.
Nuwe tegnologie en navorsingsresultate
Slegs die nuutste navorsingsresultate word aangewend om ons nuwe produkte te formuleer. Navorsing deur onder andere de Bruyn (1995-1998) bewys duidelik die voedingstekorte van beide somerveld- en aangeplante weiding. Hierdie inligting, tesame met diť van verskeie ander studies, is as basis vir die formulering van die HERBITECH reeks gebruik. Verder word ook in die spoormineraalbehoeftes van diere voorsien en gebruik gemaak van groeistimulante om maksimum produksie vanaf weiding te verseker. Hierdie somerreeks is uniek en verskil van ander reeks in die wyse waarop daar geformuleer is om maksimum prestasie vanaf verskillende tipes weidings te verseker.

 

Aanwending:
Produksielek op somer veldweiding.

Spesie:
Beeste/Skape

Aanwending/Produksiestelsel **
Optimale aanvulling van somerveld.
Die doel is om:

  • Addisionele, ekonomiese groei van speenkalwers, lammer en jong aanteeldiere op veld te verseker.
  • HoŽr melkproduksie by lakterende ooie te verkry.

Spesifikasies:
17% RuproteÔen
6% hoŽ kwaliteit verbyvloeiproteÔen
9,3 MJ ME/kg
1,4% Ca en 0,8 % P

Inname:
Beeste: 1200 g/300 kg dier/d
Skape: 400 g/35 kg lam/d

* Aanname: Kostes en innames is gebaseer op Ďn 300kg bees of 35kg skaap.
Innames sal proporsioneel tot liggaamsmassa styg of daal.
Alle lekke bevat Ďn volledige reeks makro- en mikrominerale.
** Dit is belangrik dat diere stadig aangepas word op enige vorm van aanvulling of voedingsverandering.
Verhoog die beskikbare aanvulling geleidelik oor Ďn twee weke periode tot aanbevole innamepeile gevind word.


 

Aanwending:
Produksielek op aangeplante weiding (winter en somer).

Spesie:
Beeste/Skape

Aanwending/Produksiestelsel **
Energie-aanvulling vir groeiende diere op aangeplante weidings.
Verseker goeie produksie op hoŽ kwaliteit aangeplante weiding.

Spesifikasies:
10% RuproteÔen
HoŽ kwaliteit ware proteÔene
10,3 MJ ME/kg
1,4% Ca en 0,5% P
Inname:
Beeste: 600 g/300 kg dier/d
Skape: 200 g/35 kg lam/d

 

Aanwending:
HoŽ kwaliteit kragvoeraanvulling vir Fase D bulle en skoudiere op veld.
Spesie:
Beeste

Aanwending/Produksiestelsel **
Kragvoeraanvulling vir hoŽ groei van Fase D bulle op veld (somer en winter).
* Somer = 70% van dier se totale inname.
* Winter = 75% van dier se totale dieet.

Spesifikasies
14% RuproteÔen
12 MJ ME/kg
1% Ca en 0,7% P

Inname:

1,5-2% van liggaamsmassa (5 kg/300 kg dier/d)

 

Aanwending:
Afrondingskragvoer vir beeste op veld of in voerkraal.
Spesie:
Beeste

Aanwending/Produksiestelsel **
Vir afronding van beeste op weiding (somer en winter).
Voorsien 85-90% van dier se totale inname.
Veld voorsien ruvoer (10-15% van totale inname).
Kan ad lib saam met hooi in kraal gevoer word.

Spesifikasies:
12% RuproteÔen
9,5% RDP
12,4 MJ ME/kg
0,8% Ca en 0,4% P

Inname:
5-8 kg/bees/d (ad lib)
Handleiding
Klik hierop om die handleiding oor die meeste van ons produkte af te laai. Dit is 'n MS Word 97 lÍer wat in ZIP-formaat gekompakteer is.

Klik hierop om Winzip 8.0 af te laai.