Spraytech is ‘n Tegnologies gevorderde weidingsaanvulling.

Die Probleem
Winterveld is laag in:
*  Proteïen
*  Verteerbaarheid
*  Smaaklikheid
*  Makro- en mikrominerale

Daarom verloor diere massa in die winter
Daarom is reproduksie swak


Een van die grootste probleme wat veeboere in suurveldgebiede (soos byvoorbeeld die Hoëveld) ondervind, is die suksesvolle en ekonomiese oorwintering van vee. Die mees beperkende nutriënt in die winter is proteïen. Die daling in proteïeninhoud van die veldgrasse tot so laag as 3-4%, is benede die onderhoudsbehoefte van beeste en skape, (wat ongeveer 7% proteïen is). Die grasse neem terselfdertyd toe in vesel en lignien, wat die gras laag verteerbaar maak. Wintergrasse het egter inherent voldoende energie om in die weidende diere se behoeftes te voldoen.

Die lae proteïeninhoud van sulke grasse het egter tot gevolg dat daar onvoldoende hoeveelhede van hierdie voedingstof beskikbaar is vir die groei van die rumenmikrobes. Die mikrobes moet op hulle beurt die gras verteer om die energie daaruit beskikbaar te stel vir die dier se onderhouds- en produksie behoeftes. ‘n Verdere tekortkoming van winterweiding is die wanbalans van kalsium (Ca) tot fosfaat (P), asook die lae vlakke van P, ‘n belangrike nutriënt in die energiemetabolisme van diere. Hierdie daling in voedingswaarde van weidings begin reeds vanaf die einde Februarie.
Alhoewel voedingstekorte deur droë lekaanvullings reggestel kan word, bly die veld baie onsmaaklik as gevolg van die verhoogde vesel- en lignieninhoud, die laer voginhoud, ensovoorts.
Om beide die smaaklikheid en benutting van laer kwaliteit ruvoere gelyktydig aan te spreek en sodoende winterweidings maksimaal te benut, is daar ‘n unieke, vloeibare produk, naamlik Spraytech ontwikkel.


Wat is Spraytech?
Spraytech is ‘n wetenskaplik geformuleerde, melassegebasseerde vloeibare supplement vir uitspuiting op lae kwaliteit ruvoer (weiding en hooi), wat die smaaklikheid en proteïeninhoud, en gevolglik ekonomiese benutting daarvan verhoog. Spraytech is spesifiek geformuleer om in die totale voedingsbehoeftes van diere op lae kwaliteit weidings te voorsien. Dieselfde resultate word verkry wanneer hooi of strooi behandel word met Spraytech.
Wanneer Spraytech toegedien word, verhoog dit die proteïeninhoud van veld vanaf ±3% na ongeveer 8-9%. Die produk bevat ook sout (NaCl) en fosfor (P) om in die diere se behoeftes te voorsien.

Spraytech Spesifikasies

Ruproteïen (g/kg) 340
Energie (MJ ME/kg) 5,77
Ca (g/kg) 3,7
P (g/kg) 1,5
Voordele van Spraytech bo konvensionele lekaanvullings
 • Geen droë lekke of sout word meer benodig nie.
 • Verbeterde smaaklikheid van winterveld lei tot nog beter innames en -handhawing van diere se kondisie.
 • Verbeterde verteerbaarheid as gevolg van die proteïeninhoud van die gras wat verhoog word.
 • Ekonomiese en maksimum benutting van winterveld en laer afhanklikheid van duur aangeplante weidings.
 • Makro- en mikromineraaltekorte in die veld kan reggestel word. Met die toediening van Spraytech word ‘n inherente makromineraaltekort soos P reeds reggestel. Mikrominerale (byvoorbeeld koper, mangaan en sink) wat tipies beperkend is op die Hoëveld, word in baie lae hoeveelhede benodig deur diere, maar is baie belangrik vir reproduksie, groei en gesondheid van diere. Spesifieke samestellings van mikrominerale vir spesifieke areas kan geformuleer word.
 • Brandpaaie kan met Spraytech gevreet word, wat onkostes bespaar met die maak van brandpaaie en terselftertyd benutting van weiding verhoog.
 • Minder arbeid word benodig om die produk te hanteer (dit is ‘n gemeganiseerde vorm van toediening), in teenstelling met byvoorbeeld hoendermislekke waar baie mannekrag benodig word vir hantering van sakke, mens, ensovoorts.
 • Verminderde koste van hooimaak aangesien staande hooi direk op lande benut word.

Toediening van Spraytech
Spraytech word toegedien as 8% van finale mengsel (80kg Spraytech + 920kg materiaal). Spraytech lekkostes vergelyk baie goed met tipiese lae-koste, droë winter onderhoudslekke, maar gee die addisionele voordele van goeie weidingsbenutting en dus hoër energie-innames.

Aangesien jong diere en koeie met kalwers hoër behoeftes het aan veral hoë kwaliteit natuurlike proteïen, asook bykomstige energie, sal ‘n addisionele droë winterproduksielek wat hierdie nutriënte bevat, tesame met Spraytech, goeie diereprestasie op winterveld tot gevolg hê.

Vir toediening op veld word die produk met ‘n onkruid, -kunsmis of spesiaal geboude Spraytechspuit uitgespuit. Dit word aanbeveel dat Spraytech soos volg toegedien word.

 1. Spuit ‘n area wat voldoende weiding sal verskaf vir ‘n minimum van een dag en ‘n maksimum van vier dae.
 2. Wanneer die hoeveelheid behandelde weiding nie meer voldoende vir maksimum inname is nie, moet die volgende area van die kamp met Spraytech behandel word.
 3. Om lae kwaliteit se smaaklikheid en voedingswaarde te verhoog, kan Spraytech met ‘n gieter op oopgespreide bale toegedien word.
 • Oorwinter vee ekonomies
 • Benut lae kwaliteit weiding tot die maksimum.
Voorbeeld
Die volgende aannames word gemaak:
 1. Grasopbrengs: 3,2 ton/ha = 800 kg/0,25ha
 2. 100 koeie loop in ‘n gegewe kamp.
 3. Wintergras inname van volwasse koeie (450kg Liggaamsmassa) is ±8 kg/dag.
 4. Spraytech inname is ± 640g/koei/dag. (8% van 8kg gras)
 5. Spraytech se digtheid is 1,35kg/liter
 6. Dus moet 470ml Spraytech/koei/dag (640g Spraytech ÷ 1,35) uitgespuit word.
Met bogenoemde aannames:
 • 100 koeie vreet ± 800kg gras/dag
 • Spuit dus 47 liter (64kg) op 0,25ha/dag of 94 liter (128 kg) op 0,5 ha/2 dae.
Indien Spraytech op ‘n spesifieke area uitgespuit word moet vertrappings en vermorsingsverliese van gras in gedagte gehou word. Produsente behoort vinnig self ‘n gevoel te kry van sulke verliese op die plaas en hoe ‘n groot area hulle daagliks vir ‘n spesifieke groep diere moet uitspuit.
Handleiding
Klik hierop om die handleiding oor die meeste van ons produkte af te laai. Dit is 'n MS Word 97 lêer wat in ZIP-formaat gekompakteer is.

Klik hierop om Winzip 8.0 af te laai.