Suspentech is n opwindende nuwe herkouervoedingstegnologie gebasseer op suspensie en "thixotropiese" beginsels.

Samestelling

 • Suspentech produkte is 'n kundige samestelling van mengsels wat vir elke klint afsonderlik volgens behoefte geformuleer word.
 • Suspentech bevat alle bestanddele wat 'n gewone dro HPK sou bevat.
 • Melasse en ander ho kwaliteit vloeibare grondstowwe word as draers vir ureum, fosforsuur kalsiumkarbonaat, spoorelemente, vitamiene, medikasie, groeibevorderaars, sout, vette, ensovoorts gebruik.

Eienskappe van Suspentech
 • Dit verskil van die konvensionele vloeivoer, deurdat dit rondom "thixotropiese" beginsels ontwikkel is.
 • Suspentech word styf en vorm n jel wanneer dit in n rustende toestand is.
 • Wanneer n skuifkrag op die produk uitgeoefen word, word dit onmiddellik vloeibaar om maklike hantering (makliker as melasse) te bewerkstellig.
 • Aangesien uitsakking van onoplosbare grondstowwe weens Suspentech se unieke viskositeitseienskappe nie plaasvind nie, kan groot hoeveelhede van hierdie grondstowwe (byvoorbeeld voerkalk, medikasiemiddels, vette, ensovoorts) daarby ingemeng word.
 • Vitamines, A, D en E bly stabiel aangesien die pH van Suspentech bokant 6 is.
 • Ionofore skei nie uit in suspensie gebasseerde produkte nie.
 • Suspentech bly homogeen oor n lang periode, en wanneer dit by ander grondstowwe gevoeg word verseker dit ten alle tye n egalige verspreiding van voedingstowwe, groeibevorderaars en medikamente in die totale gemengde rantsoen.
 • Suspentech kan by 'n wye reeks grane en ruvoere gevoeg en ander feitlik alle toestande aangewend word.
"Thixotropiese" Suspensievoere (Suspentech) vs "Konvensionele" Vloeivoere
Voorbeeld van "thixotropie"
 • Verf met n "jeltipe" voorkoms loop nie maklik uit die houer wanneer dit in n rustende toestand is nie. Wanneer dit egter effens geskud, geroer of met n kwas aangewend word, verander dit binne n oogwenk na n hoogs vloeibare en maklik aanwendbare produk. Dieselfde beginsel geld vir die Suspentechreeks, maar nie vir "konvensionele" vloeivoere nie.
 • Onoplosbare voerdeeltjies (byvoorbeeld kalk) kan weens uitsakking as gevolg van n gebrek aan suspensie-eienskappe nie in "konvensionele" vloeivoere ingemeng word nie.

Proef- en veldresultate

 • Voorlopige proewe onder kommersile voerkraaltoestande in SA en die VSA dui aan dat suspensievoere tot soveel as 20% hor winste lewer wanneer dit met dror voere van dieselfde samestelling vergelyk word.
 • Weens beter deurmenging van medikasie en groeibevorderaars in die suspensievoer, is die volgende ook by groot, kommersile voerkrale waargeneem:
  • verbeterde voeromset en groei
  • verbeterde dieregesondheid (byvoorbeeld minder asidose)
Kwaliteitskontrole
 • 'n Volledige kwaliteitsbeheerprogram is in plek om ten alle tye te verseker dat geen mengsel wat die fabriek verlaat sal afwyk van voorgeskrewe vereistes nie.
 • Monsters word op n aaneenlopende basis getoets vir nutrintsamestelling, medikasiemiddels en ander byvoegings, sowel as vir fisiese eienskappe.

Voordele van Suspentech
Beter vermenging ...
 • lei tot meer konstante inname en doeltreffender benutting van voedingstowwe en veral van byvoegsels in kleiner hoeveelhede, byvoorbeeld groeibevorderaars en vitamiene.
 • Lei tot afname in suurpensgevalle, veral omdat ionofore meer eweredig deur voer versprei is en omdat innames minder fluktueer.
 • Word as die belangrikste rede beskou vir verbeterde groei en voeromset wat gewoonlik met suspensievoere waargeneem word.
Arbeidsbesparing en voorraadbeheer
 • Geen verdere hantering van swaar en ongemaklike sakke is nodig nie. Deur slegs n knoppie te druk kan akkurate hoeveelhede van verskeie grondstowwe binne sekondes tot n paar ton volledige mengsel gevoeg word.
 • Stowwerige, ongemaklike grondstowwe soos voerkalk hoef nie meer by die voerkraal of plaas hanteer te word nie. In die "konvensionele" vloeivoere kan hierdie grondstowwe weens uitsakking nie ingemeng word nie, wat di tipe vloeivoere in voerkraal- en suiweldite nie juis n voordeel gee bo die gebruik van dror voere nie.
 • Gevaarliker byvoegings (byvoorbeeld medikasie) wat teen klein hoeveelhede bygevoeg word, word akkuraat ingemeng.
 • Minimum voorraad hoef hanteer te word, met gevolglike besparings in rente op grondstowwe.
Binding van stof en dro roumateriale
 • Verminder stowwerigheid van totale rantsoen.
 • Bind grondstowwe en voorkom uitsifting van voerbakke.
As gevolg van bogenoemde voordele is 70% van alle voerkraalbeeste in Australi en die VSA reeds op suspensiegebaseerde vloeivoere.
Met die suksesvolle ontwikkeling van Suspentech, gebruik heelwat van die leierkrale in Suid-Afrika die produk met groot sukses.

Aanwending
* as n volledige klantemengsel HPK in voerkraal- en suiwelrantsoene.
Gebruiksaanwysings
As gevolg van die wye reeks aanwendings word dit aanbeveel dat MTC se hoogs opgeleide tegniese personeel gebruik word vir doeltreffende benutting van hierdie produk.
Voerkraalkonsultante word ook geraadpleeg vir onafhanklike advies.
Handleiding
Klik hierop om die handleiding oor die meeste van ons produkte af te laai. Dit is 'n MS Word 97 ler wat in ZIP-formaat gekompakteer is.

Klik hierop om Winzip 8.0 af te laai.