Droë lekke vir Winteraanvullings


Resultaatgedrewe Voertegnologie

Winter Aanvullings vir Beeste en Skape

MTC stel graag ‘n nuwe reeks aanvullings vir beeste en skape aan u bekend. Dit is ontwikkel met die nuutste voertegnologie en navorsingsresultate tot die voordeel van ons kliënt, die boer. Binne die klimaat van hoë rentekoerse, stygende insetkostes en statiese produsentepryse, moet gefokus word op ekonomiese, maar steeds maksimum benutting van alle hulpbronne tot die boer se beste beskikking. Met die nuwe reeks aanvullings, wat as die "HERBITECH REEKS" bekend staan, wil MTC ‘n wye reeks produkte bekend stel wat gemaklik en doeltreffend binne verskeie produksiesisteme ingeskakel kan word.

Vier doelwitte is gestel met die ontwikkeling van die reeks:

 • Ekonomie
  Daar is deurgaans gepoog om kostes te beperk, tesame met ‘n sterk klem op die verbetering van faktore wat tot die verhoogde wins sal lei.
 • Prestasie
  Deur gebruik te maak van hoë kwaliteit grondstowwe en gevorderde formuleringstegnieke is verseker dat die voedingsbehoeftes van diere op veld bevredig word sodat prestasiemikpunte doeltreffend vanaf weidings, oesreste en hooi verkry kan word.
 • Optimale benutting van ruvoere
  Ruvoer (veral veld- en oesreste) bly die goedkoopste grondstof tot beskikking van die boer. In die winter daal die kwaliteit van ruvoere egter benede die behoeftes van beeste en skape. Die doel van die nuwe reeks aanvullings is om kwaliteitsgebreke van bestaande ruvoerbronne aan te vul (en nie te vervang nie) sodat maksimum benutting van sulke ruvoere kan geskied.
 • Nuwe tegnologie en navorsingsresultate
  Nuwe navorsing deur Köster et al (1993-1995) het aangetoon dat die optimale rumendegradeerbare proteďen (RDP) behoefte van herkouers vir maksimum inname en verteerbaarheid van lae kwaliteit ruvoere ± 4g/kg LM *0.75 is. Verkieslik moet nie meer as 75% van die RDP in die vorm van ureum wees nie. Hierdie waardes, tesame met dié van opvolgstudies, is as basis vir die formulering van die HERBITECH reeks gebruik en word tans internasionaal wyd aangehaal in die ontwikkeling van doeltreffende aanvullingspraktyke. Dit verseker dat die rumen mikrobepopulasie optimaal voorsien word van die regte tipe proteďene en energie wat hulle in staat stel om die vesel af te breek, en uiteindelik maksimum hoeveelhede energie en ander voedingstowwe in die ruvoer beskikbaar te stel vir die duur.

* Lewende massa


 

Aanwending:
Winter Onderhoudslek
Spesie:
Beeste
Eienskappe van Produk:
Die produk is saamgestel vir die ekonomiese benutting van herfs- en vroeë winterweidings om veral vroeg-dragtige diere se kondisie in stand te hou.
Spesifikasies:
Proteďen: 55%
Rumen Degradeerbare Proteďen: 54%
Kalsium: 3.6%
Fosfaat: 1.9%
Inname: 275 gram/450kg bees/dag


 

Aanwending:
Hoë kwaliteit Winter Onderhoudslek vir droë, dragtige diere.
Spesie:
Beeste/Skape
Eienskappe van Produk:
Verseker beter handhawing van liggaamskondisie op winterveld en oesreste wat lei tot goeie en vinnige herkonsepsie na kalwing/lamming aan einde van winterperiode.
Spesifikasies:
Proteďen: 40%
Rumen Degradeerbare Proteďen: 38%
(25% van RDP vanaf ware RP)
Energie: 5 MJ ME/Kg
Kalsium: 2.0%
Fosfaat: 1.0%
Inname: 600 gram/450kg bees/dag
Inname: 125 gram/70kg skaap/dag

 

Aanwending:
Winter Produksielek vir lakterende koeie en jong groeiende diere op winterveld en oesreste.
Spesie:
Beeste
Eienskappe van Produk:
Die produk is ontwikkel vir die optimale benutting van ruvoerbronne om ‘n beter GDT van kalwers en jong aanteeldiere te verseker en ‘n oormatige kondisieverlies by lakterende diere te voorkom. Kan ook gebruik word wanneer kondisie van droë, dragtige koeie baie swak is.
Spesifikasies:
Proteďen: 32%
Rumen Degradeerbare Proteďen: 27%
(35% van RDP vanaf ware RP)
Energie: 7.7 MJ ME/Kg
Kalsium: 2.2%
Fosfaat: 1.3%
Inname: 1200 gram/450kg bees/dag
Inname: 750 gram/240kg bees/dag

 

Aanwending:
Winter Produksielek.
Spesie:
Skape
Eienskappe van Produk:
Vir ooie met lammers, swaar dragtige ooie, asook groeiende lammers en wolskape op winterveld, oesreste of aangeplante weidings. Die produk verseker goeie en ekonomiese produksie op laer kwaliteit ruvoerbronne.
Spesifikasies:
Proteďen: 20%
Rumen Degradeerbare Proteďen: 16%
Energie: 10 MJ ME/Kg
Kalsium: 1.4%
Fosfaat: 0.5%
Inname: 300 gram/70kg skaap/dag

* Alle nutriënte is uitgedruk as ‘n persentasie van totale aanvullingskonsentraat.

 

Aanwending:
• Prikkelvoeding vir ooie.
• Produksielek vir skape en lammers op aangeplante weidings.
Spesie:
Skape
Eienskappe van Produk:
Hoë energie prikkelvoeding vir ooie in winter en somer. Gee 3 weke voor ramme by ooie geplaas word om maksimum reproduksie te verseker. Kan ook op hoë kwaliteit aangeplante weidings as ‘n produksielek gebruik word.
Spesifikasies:
Proteďen: 10%
Energie: 11 MJ ME/Kg
Kalsium: 0.8%
Fosfaat: 0.3%
Inname: 300 gram/70kg skaap/dag

 

Aanwending:
Lekaanvulling vir Oesreste.
Spesie:
Beeste en Skape
Eienskappe van Produk:
Spesiaal saamgestel vir die benutting van oesreste net na stroop (eerste 30 dae). Bevat ‘n hoë % rumen degradeerbare proteďene om verteerbaarheid van ruvoer en benutting van optelmielies te bevorder, asook buffers vir die voorkoming van suurpens.
Spesifikasies:
Proteďen: 60%
Rumen Degradeerbare Proteďen: 57%
Buffer: 10%
Kalsium: 5.5%
Fosfaat: 0.3%
Inname: 400 gram/450kg bees/dag
Inname: 75 gram/60kg skaap/dag

* Alle nutriënte is uitgedruk as ‘n persentasie van totale aanvullingskonsentraat.


Handleiding
Klik hierop om die handleiding oor die meeste van ons produkte af te laai. Dit is 'n MS Word 97 lęer wat in ZIP-formaat gekompakteer is.

Klik hierop om Winzip 8.0 af te laai.